www.yurlsjufmonique
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Beste collega,

 

Door gebruik te maken van onderstaande tools, kan je in beeld brengen wat de beginsituatie van je groep is. Daarnaast helpt het een begin te maken met het plannen van de ICT basisvaardigheden in je les. 

Succes!

(Advertentie voor leraar of ouder)
Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op de pagina zie je kopjes met verschillende kleuren. Elke kleur hoort bij een bepaalde basisvaardigheid

Alle licht groene kopjes horen bij actief zelf kunnen gebruiken van media. Bijvoorbeeld: apparaten, software en toepassingen gebruiken en oriënteren binnen mediaomgevingen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De groen gekleurde kopjes gaan over communicatie. Het uitwisselen met anderen via media (interactief). De competenties zijn: Informatie vinden en verwerken. Content creëren en participeren in sociale netwerken.